Als vrijwilliger

Als vrijwilliger ga je enkele uren per week naar je gezin. De activiteiten variëren sterk: spelen, sporten of lezen met de kinderen, huiswerkbegeleiding, samen met de ouders een oudercontact bijwonen, de weg tonen naar een buurtwerking, hulp bij het inschrijven voor Nederlandse les of de mama stimuleren om fietsles te volgen. Domo-vrijwilligers gaan als vriend aan huis.  Misschien heb je meer talent voor administratie, de praktische activiteiten in een Domo-werking of werk je liever mee aan de visie- en methode-ontwikkeling van Domo? Ook dan ben je van harte welkom als vrijwilliger.


Domo vzw ziet diversiteit als een meerwaarde. Competenties en persoonlijkheidskenmerken zijn voor Domo vzw belangrijker dan etnische afkomst, cultuur, gender, levensbeschouwing of leeftijd.
Vind je jezelf terug in de missie en visie van Domo vzw? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Neem contact op met Domo vzw of een lokale werking.

Als donateur

​Domo werkt bijna uitsluitend met vrijwilligers zodat de administratieve kosten tot een minimum zijn herleid. Jouw gift geeft ons ademruimte.  Je steunt de algemene werking met vrijwilligers of een inhoudelijk project, zoals de vrijetijdsbesteding van de kinderen en gezinnen, spelmateriaal, boeken, de opleiding van onze vrijwilligers of de ontwikkeling van onze communicatiekanalen voor de werving van vrijwilligers. Je kan Domo steunen via een éénmalige of maandelijkse gift.

Domo vzw – Aalst, Aarschot, Beringen, Brasschaat, Diest, Leuven, Vilvoorde, Zaventem
Je kan giften overmaken voor Domo vzw-afdelingen op rek. nr. BE71 7343 0700 1369
Domo vzw – Naamsestraat 153-155, 3000 Leuven
Voor giften vanaf 40 euro bezorgt Domo vzw een fiscaal attest.
 
Domo Antwerpen vzw
Je kan giften overmaken voor Domo Antwerpen vzw op rek. nr. BE54 3630 7430 7797
geen fiscaal attest mogelijk voor dit rekening nummer
Alfred Oststraat 2, 2140 Borgerhout

Domo Hasselt vzw
De Koning Boudewijnstichting opende een projectrekening voor Domo Hasselt (van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021).

Giften vanaf 40 euro/jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Om ervoor te zorgen dat je gift effectief bij Domo Hasselt terecht komt is het noodzakelijk dat je onderstaande mededeling goed noteert bij je storting op de projectrekening. 
Projectrekening: IBAN BE 10 0000 0000 0404

BIC: BPOTBEB1, beheerd door de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/3184/00003. 
Geen fiscaal attest nodig? Dan kan je je gift rechtstreeks overmaken aan Domo Hasselt vzw op rek. nr. BE54 0016 8642 2697  Domo Voorkempen
Je kan giften overmaken voor Domo Voorkempen vzw op rek. nr. BE20  7370 3753 0656
geen fiscaal attest mogelijk voor dit rekening nummer
Watermolenstraat 22, 9111 Belsele

​Als sympathisant

Like ons op facebook, praat over ons of maak je werkgever attent op ons bestaan.

Met een legaat of duo-legaat

​Je kan ons opnemen in je testament: voor meer informatie kan je terecht bij je notaris.

Beschermcomité

 

Domo kan op de steun rekenen van een aantal mensen die een verdienste hebben gekregen in onze samenleving. Mensen die voor Domo als ambassadeur ons woord verspreiden en anderen aansporen om mee te werken on onze vrijwilligersorganisatie. Wij zijn deze mensen eeuwige dank verschuldigd. Wil je zelf ook net die extra inspanning leveren of iemand voordragen die een voortrekkersrol wil of kan uitvoeren, dan staan wij steeds open voor een gesprek. 

Warmste week

Domo vzw is opnieuw één van de goede doelen voor de Warmste Week.

Registreer je actie ten voordele van Domo Vlaanderen op dewarmsteweek.be!

STEUN

ONS

© 2020 - Domo Vlaanderen

Domo vzw | Naamsestraat 153-155 | 3000 Leuven

info@domovzw.be | 016 89 04 69 | www.domovlaanderen.be

Ondernemingsnummer: 454.341.268  

RPR ondernemingsrechtbank Leuven

  • facebook-4-512
  • linkedin-4-512