Als vrijwilliger

 

Als vrijwilliger ga je enkele uren per week naar je gezin.

De activiteiten variëren sterk: ouders ondersteunen in het spelen, sporten, huiswerk maken of lezen met hun kind.

Samen met de ouders een oudercontact bijwonen, de weg tonen naar een buurtwerking, de papa helpen bij het inschrijven voor Nederlandse les of de mama stimuleren om fietsles te volgen.

Domo-vrijwilligers gaan als vriend aan huis. Misschien heb je meer talent voor administratie, de praktische activiteiten in een Domo-werking of werk je liever mee aan de visie- en methode-ontwikkeling van Domo?

Ook dan ben je van harte welkom als vrijwilliger.


Domo vzw ziet diversiteit als een meerwaarde.

Competenties en persoonlijkheidskenmerken zijn voor Domo vzw belangrijker dan etnische afkomst, cultuur, gender, levensbeschouwing of leeftijd.


Vind je jezelf terug in de missie en visie van Domo vzw?

Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Neem contact op met Domo vzw of een lokale werking.

​Als donateur

 

​Domo werkt bijna uitsluitend met vrijwilligers, zodat de administratieve kosten tot een minimum zijn herleid.

Jouw gift geeft ons ademruimte.

Je steunt de algemene werking met vrijwilligers of een inhoudelijk project, zoals de vrijetijdsbesteding van de kinderen en gezinnen, spelmateriaal, boeken, de opleiding van onze vrijwilligers of de ontwikkeling van onze communicatiekanalen voor de werving van vrijwilligers.

Je kan Domo steunen via een éénmalige of maandelijkse gift.

 

Domo vzw – Aalst, Aarschot, Beringen, Diest, Leuven, Ninove, Vilvoorde, Zaventem
Een gift voor Domo vzw-afdelingen kan je storten op rekeningnummer BE71 7343 0700 1369.
Domo vzw – Naamsestraat 153-155, 3000 Leuven


Voor giften vanaf 40 euro bezorgt Domo vzw een fiscaal attest.

Ook via Trooper kan je ons steunen: www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/Domo
 

 

Domo Antwerpen vzw
Een gift voor Domo Antwerpen vzw kan je storten op rekeningnummer BE54 3630 7430 7797.

Alfred Oststraat 2, 2140 Borgerhout


Geen fiscaal attest mogelijk voor dit rekeningnummer.

 

Domo Hasselt vzw
Een gift voor Domo Hasselt vzw kan je storten op de projectrekening BE 10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, met vermelding van 128/3184/00003. 

Voor giften vanaf 40 euro bezorgt Domo Hasselt vzw een fiscaal attest.

Geen fiscaal attest nodig? Dan kan je je gift rechtstreeks overmaken aan Domo Hasselt vzw op rek. nr. BE54 0016 8642 2697. 

 

Domo Voorkempen
Je kan giften overmaken voor Domo Voorkempen vzw op rek. nr. BE20  7370 3753 0656

Watermolenstraat 22, 9111 Belsele


Geen fiscaal attest mogelijk voor dit rekeningnummer.

​Als sympathisant

 

Like ons op Facebook of LinkedIn, praat over ons of maak je werkgever attent op ons bestaan.

Met een legaat of duo-legaat

​Je kan ons opnemen in je testament: voor meer informatie kan je terecht bij je notaris.

Beschermcomité

 

Domo kan op de steun rekenen van een aantal mensen die een verdienste hebben gekregen in onze samenleving.

Mensen die voor Domo als ambassadeur ons woord verspreiden en anderen aansporen om mee te werken on onze vrijwilligersorganisatie.

Wij zijn deze mensen eeuwige dank verschuldigd. 

Wil je zelf ook net die extra inspanning leveren of iemand voordragen die een voortrekkersrol wil of kan uitvoeren, dan staan wij steeds open voor een gesprek. 

STEUN

ONS